กฎระเบียบต่างๆ

1.ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง

การรับ – ส่งนักเรียนตามกำหนดเวลา

 • นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 7.30 น. รับก่อน  16.30 น.
 • นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส่งก่อน  7.30  น. รับก่อน 17.00  น.

หมายเหตุ

 • ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง
 • ยินดีให้ความเคารพครูและสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คำพูดที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ และไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
 • ยินดีปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทุกประเภทผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น และเอกสารจะเสร็จสิ้นภายใน 3-7 วันทำการ
 • ท่านยินดีสละเวลา  ตรวจการบ้านและลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
 • ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรื่อง  การแต่งกายมารยาทและการพูดจาของนักเรียน
 • เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่านท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงเรียน, ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดที่อนุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่ำ,และไม่ขึ้นบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต

**โรงเรียนยินดีให้พบครูผู้สอนในเวลาก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน

 

2.ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

ทรงผมนักเรียนหญิง

 • ผมสั้นตัดตรงความยาวเสมอติ่งหูห้ามซอย
 • ผมยาวให้ถักเปีย หรือรวบผมมัดไว้ด้านหลังผูกโบสีตามระดับชั้นที่ทางโรงเรียนกำหนด
 • ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม
 • ห้ามต่อผมหรือใส่วิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทรงผมนักเรียนชาย

 • นักเรียนทุกระดับไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน  5  เซนติเมตร

เครื่องแบบ

 • เครื่องแบบทุกชนิดใช้ตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวตั้งแต่  ป.4  ขึ้นไป

รองเท้านักเรียนหญิง

 • รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหุ้มปลายเท้า  หุ้มส้น  หัวมน  มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน2 เซนติเมตร
 • รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ  ร้อยเชือก

รองเท้านักเรียนชาย

 • รองเท้าหนัง หรือผ้าใบหุ้มส้นสีดำชนิดผูก ไม่มีลวดลาย
 • รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำหรือผ้าใบสีขาว

ถุงเท้านักเรียนชายหญิง

 • ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ  ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่

ข้อเท้า  กว้างประมาณ  1.5 – 2  นิ้ว

กระเป๋าใส่หนังสือ

 • ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

เครื่องประดับ

 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ คือ
 • นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะ หรือหนังสีดำ,น้ำตาล,ขาว ที่ไม่มีลวดลาย
 • สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลส ที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมาข้างนอกเสื้อ
 • แว่นตาแบบสุภาพ   คอนแทคเลนส์สีธรรมชาติเท่านั้น
 • นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยต่างหูต้องเป็นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านั้น

 *** ห้ามนักเรียน นำ เครื่องเล่นเกมต่าง ๆ  Talking   Dictionary  เครื่องเล่นเพลงทุกชนิด  และเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท  เช่น  โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน***