admin

1 min read

เด็กหญิงนวนพ สุนันท์ 🎉👏👏 ได้รับรางวัล 🥇🥇YAMAHA GOLD PRIZE🥇🥇 ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร...

1 min read

นางสาวณิชา กล่ำเลิศ ม.6/1🎉🎉 ได้รับรางวัล🥇🥇ชนะเลิศ🥇🥇 การแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิก 2018 ในหัวข้อ "Environment of life" ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

1 min read

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

1 min read

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายอิงครัต เอื้อกิจพงศ์ธร ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Band Challenge (วงส้มโอหวาน ฮ่าไฮ้)  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 และได้รับรางวัล...

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โครงการขันเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อหลัก โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

1 min read

  เด็กชายฉัตรกุล พัชรธนานพ ได้เข้าร่วมการแข่งรายการใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่สนาม Bira circuit จังหวัดชลบุรี โดยได้ลงแข่งในระดับ Cardet a และ Cardet c ซึ่งจบการแข่งขัน 3 Heat คะแนนรวมได้รับรางวัลที่ 5 ด้วยน้องอายุที่ 7...

1 min read

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เหมือนลม้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป การแข่งขันเทควันโด รายการ 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO วันที่...

1 min read

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Crossword รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ในรายการ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต...