Category: Uncategorized

ชนะเลิศ Piano Solo รายการ YTMF

November 26, 2018 0

เด็กหญิงนวนพ สุนันท์ 🎉👏👏 ได้รับรางวัล 🥇🥇YAMAHA GOLD PRIZE🥇🥇 ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561

By admin

ชนะเลิศ อินโฟกราฟิก “Environment of life”

November 26, 2018 0

นางสาวณิชา กล่ำเลิศ ม.6/1🎉🎉 ได้รับรางวัล🥇🥇ชนะเลิศ🥇🥇 การแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิก 2018 ในหัวข้อ “Environment of life” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

By admin

ชนะเลิศ Crossword ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

November 26, 2018 0

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

By admin

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE

November 8, 2018 0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายอิงครัต เอื้อกิจพงศ์ธร ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Band Challenge (วงส้มโอหวาน ฮ่าไฮ้)  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 และได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019

By admin

เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

September 20, 2018 0

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โครงการขันเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อหลัก โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

By admin

การแข่งขัน Go KART

September 20, 2018 0

  เด็กชายฉัตรกุล พัชรธนานพ ได้เข้าร่วมการแข่งรายการใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่สนาม Bira circuit จังหวัดชลบุรี โดยได้ลงแข่งในระดับ Cardet a และ Cardet c ซึ่งจบการแข่งขัน 3 Heat คะแนนรวมได้รับรางวัลที่ 5 ด้วยน้องอายุที่ 7 ปี ยังไม่เต็ม 8 ปี เล็งเห็นความสามารถ ที่ทำการแข่งขันกับเด็กอายุ 10 – 12 ปี และเป็นรางวัลสากลระดับประเทศของการแข่งขันกีฬาเยาวชน

By admin

ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

July 18, 2018 0

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เหมือนลม้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป การแข่งขันเทควันโด รายการ 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ.อาคารนันทนาการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

By admin