Category: Uncategorized

เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

September 20, 2018 0

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โครงการขันเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อหลัก โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

By admin

การแข่งขัน Go KART

September 20, 2018 0

  เด็กชายฉัตรกุล พัชรธนานพ ได้เข้าร่วมการแข่งรายการใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่สนาม Bira circuit จังหวัดชลบุรี โดยได้ลงแข่งในระดับ Cardet a และ Cardet c ซึ่งจบการแข่งขัน 3 Heat คะแนนรวมได้รับรางวัลที่ 5 ด้วยน้องอายุที่ 7 ปี ยังไม่เต็ม 8 ปี เล็งเห็นความสามารถ ที่ทำการแข่งขันกับเด็กอายุ 10 – 12 ปี และเป็นรางวัลสากลระดับประเทศของการแข่งขันกีฬาเยาวชน

By admin

ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

July 18, 2018 0

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เหมือนลม้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป การแข่งขันเทควันโด รายการ 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ.อาคารนันทนาการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

By admin

คนเรียนคนเก่ง สารสาสน์วิเทศนครปฐม

July 15, 2018 0

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Crossword รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ในรายการ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จ.นนทบุรี    

By admin

นักเรียนคนเก่ง

September 18, 2017 0

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง🎊🎆👍 กับการแข่งขัน MUIC Online Vocabulary Contest ที่ Mahidol University International College เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผลการแข่งขัน ร.ร.สารสาสน์วิเทศนครปฐมได้ที่ 3 ร.ร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ได้ที่ 2  ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้ที่ 1    

By admin