ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

1 min read

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เหมือนลม้าย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป

การแข่งขันเทควันโด รายการ 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ.อาคารนันทนาการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *