ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

July 18, 2018 0 By admin

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เหมือนลม้าย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป

การแข่งขันเทควันโด รายการ 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ.อาคารนันทนาการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต