ชนะเลิศ อินโฟกราฟิก “Environment of life”

1 min read

นางสาวณิชา กล่ำเลิศ ม.6/1🎉🎉
ได้รับรางวัล🥇🥇ชนะเลิศ🥇🥇
การแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิก 2018
ในหัวข้อ “Environment of life”
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *