ชนะเลิศ อินโฟกราฟิก “Environment of life”

ชนะเลิศ อินโฟกราฟิก “Environment of life”

November 26, 2018 0 By admin

นางสาวณิชา กล่ำเลิศ ม.6/1🎉🎉
ได้รับรางวัล🥇🥇ชนะเลิศ🥇🥇
การแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิก 2018
ในหัวข้อ “Environment of life”
ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561