ชนะเลิศ Crossword ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 min read

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในรายการ อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *