ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE

1 min read

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายอิงครัต เอื้อกิจพงศ์ธร
ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE
ประเภท Band Challenge (วงส้มโอหวาน ฮ่าไฮ้) 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561

และได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE
ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *