ชนะเลิศ Piano Solo รายการ YTMF

เด็กหญิงนวนพ สุนันท์ 🎉👏👏 ได้รับรางวัล 🥇🥇YAMAHA GOLD PRIZE🥇🥇 ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2019 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ…

ชนะเลิศ อินโฟกราฟิก “Environment of life”

นางสาวณิชา กล่ำเลิศ ม.6/1🎉🎉 ได้รับรางวัล🥇🥇ชนะเลิศ🥇🥇 การแข่งขันออกแบบอินโฟกราฟิก 2018 ในหัวข้อ “Environment of life” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

ชนะเลิศ Crossword ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา

ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายอิงครัต เอื้อกิจพงศ์ธร ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Band Challenge (วงส้มโอหวาน ฮ่าไฮ้)  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 และได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท…

เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โครงการขันเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อหลัก โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

การแข่งขัน Go KART

  เด็กชายฉัตรกุล พัชรธนานพ ได้เข้าร่วมการแข่งรายการใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่สนาม Bira circuit จังหวัดชลบุรี โดยได้ลงแข่งในระดับ Cardet a และ Cardet c ซึ่งจบการแข่งขัน 3 Heat คะแนนรวมได้รับรางวัลที่ 5 ด้วยน้องอายุที่ 7 ปี ยังไม่เต็ม 8 ปี…

ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ เหมือนลม้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป การแข่งขันเทควันโด รายการ 2018 RSU NATTAKORN JUNIOR TAEKWONDO วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ.อาคารนันทนาการ…

คนเรียนคนเก่ง สารสาสน์วิเทศนครปฐม

เด็กหญิงณิชาภา หิมารัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Crossword รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ในรายการ แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จ.นนทบุรี